PROJECTEN (C)ITS

ZOOF A16

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een bereikbaar Nederland. Dat doen zij niet alleen door aanleg van nieuwe wegen en vaarwegen, maar ook door efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur. Innovatieve systemen voor reisinformatie en verkeersmanagement kunnen hen daarbij helpen. Momenteel werkt RWS in afstemming met Duitsland en Oostenrijk aan de invoering van een aantal coöperatieve ITS-diensten op een zogenaamde ‘corridor’, het tracé dat loopt van Rotterdam, via Breda, Tilburg en Eindhoven naar Venlo
(A16 – A58 – A2 – A67).

V-tron is ingestapt als HMI (Human Interface) leverancier en heeft voor dit project de ZOOF app ontwikkeld. Wij verzorgen de interface richting de bestuurder. Zijn er meldingen weer te geven vanuit de wegkant (A16 – A58 – A67) dan wordt dit in de ZOOF app getoond aan de bestuurder en kan hij zijn rijgedrag hier op aanpassen.

Meer informatie over dit project is te vinden op de site van de ITS Corridor.

PRAKTIJKPROEF A58

Is sensordata uit voertuigen in de toekomst technisch goed bruikbaar voor verkeersmanagement of andere diensten? Dat is de vraag die centraal stond tijdens een test met de dienst Probe Vehicle Data, in opdracht van het projectteam C-ITS Corridor van Rijkswaterstaat. Lees hier het volledige artikel.

Tijdens bovengenoemde test – die gecoördineerd werd vanuit de Innovatiecentrale in Helmond – verstuurden de On Board Units (OBU) van passerende testvoertuigen berichten met informatie over het voertuig, zoals de positie en snelheid. De berichten werden opgevangen door de beveiligde ETSI G5 wifi-verbinding. Daarnaast werden ook via het mobiele 3G/4G netwerk berichten verzameld uit de testvoertuigen. Hiervoor is de ZOOF-app van het project Spookfiles A58 gebruikt. De eerste bevindingen zijn positief. Via een webviewer waren de exacte locaties en afgelegde routes van de testvoertuigen te zien.

ZOOF A58

ZOOF is een app voor iPhone en Android-telefoons die u als weggebruiker adviseert over de optimale rijsnelheid, over handelen bij in- en uitvoegstroken en over de volgafstand na files. Met ZOOF scoort u punten (ZOOFies) door deze adviezen op te volgen, die u kunt inwisselen voor leuke beloningen bij de partners van ZOOF. Momenteel is ZOOF te gebruiken op de A67 en A58, waardoor u van Tilburg naar Eindhoven en Venlo kunt rijden met ZOOF.

ZOOF is een product dat voortkomt uit een samenwerking tussen de regionale overheidsinstantie BBZOB (Beter Benutten Zuid-Oost Brabant), SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven), de Provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven. Samen gaan overheid en bedrijfsleven voor een betere doorstroom op de Nederlandse snelwegen. Binnen de projecten Brabant InCar III en Spookfiles A58 voert ZOOF in opdracht van de overheid proeven uit op de A67 en A58 die zich richten op het verbeteren van de doorstroming.

U kunt deelnemen aan deze proeven! ZOOF is te downloaden via de Google Play Store en Apple AppStore. Registreer u via de app, start de route en scoor ZOOFies!

Meer informatie over dit project is te vinden op de site van ZOOF.